Spočítejte si cenu své práce (a pozor – hodinovka to není)

Hodně podnikatelů si myslí, že když klientovi naúčtují za hodinu 500 Kč, tak těch pět stovek za tu hodinu vydělali. Jestli si to myslíte taky, počítejte se mnou a nebudete se stačit divit.

Všechno si ukážeme na úplně jednoduchém příkladu lektorky španělštiny Lenky. Budeme uvažovat, že vede jen jeden druh skupinových kurzů za pevnou hodinovou sazbu pro všechny cílové skupiny. V reálu je to většinou složitější, protože lektoři často školí pro různé cílovky nebo agentury za různé sazby.

A všechno převedeme na měsíční základ, aby se nám to dobře počítalo.

Lenka školí pětkrát týdně pro jednu školicí agenturu v Brně za pevnou hodinovou sazbu 1 000 Kč. To vypadá na první pohled jako hodně hezká hodinová odměna. Na konci každého měsíce má na svém podnikatelském účtu hezkých pár desítek tisíc, takže se zdá že Lenka vydělává velké peníze.   

My se ale na její příjmy podíváme trochu víc.

Lenka má kurzy pětkrát v týdnu, každý den od 10 do 12 hodin. Celkem tedy 2 hodiny denně, což dělá 10 hodin týdně. Za měsíc (pro zjednodušení výpočtu uvažujme, že měsíc má 4 týdny, tj. 28 dní) to dělá rovných 40 hodin a 40 000 Kč.

A teď výdaje. A bude to trochu složitější, a proto zase zjednodušujeme.

První kategorií jsou výdaje, které jsou přímo závislé na vykonávané činnosti (ekonom by řekl náklady variabilní) – typicky je to doprava ke klientovi, v případě lektorky to jsou učební materiály, občerstvení pro klienty, pronájem prostor na školení, případně další.

U Lenky jsou tyto výdaje celkem 8 000 Kč měsíčně.

Druhou kategorií výdajů jsou výdaje stálé, které nejsou přímo závislé na vykonávané činnosti. Jejich výše je každý měsíc stejná bez ohledu na to, jestli Lenka pracuje nebo ne (ekonom by řekl náklady fixní). Sem patří zálohy na sociální a zdravotní pojištění, vytváření rezervy na doplatek daně, výdaje na vlastní vzdělávání, náklady na mobil, internet, web, doménu atd.

Lenčiny stálé výdaje na podnikání jsou měsíčně celkem 12 596 Kč.

Když všechny výdaje sečteme, dostaneme se na částku 20 596 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji = čistý zisk: 40 000 – 20 596 = 19 404 Kč.

Jen na okraj, těch 19 404 Kč, které vydělá jí musí stačit na veškeré její osobní nebo rodinné výdaje, se kterými pro zjednodušení v našem příkladu vůbec nepočítáme. Musí s nimi pokrýt výdaje na bydlení, domácnost, potraviny, děti, dovolenou, oblečení a všechno ostatní.

A teď přijde to nejzajímavější, s čím málokterý podnikatel ve svých kalkulacích počítá. A to je čas. Čas, který věnuje nejen přímému poskytování služeb klientům, a který jim obvykle fakturuje, ale i ten, který potřebuje k tomu, aby vůbec fakturovat mohl.

Lenka, jak už jsme počítali, měsíčně učí v kurzech 40 hodin. Další čas jí stojí dojíždění na místo kurzů, příprava na výuku v kurzech, její samotné vzdělávání, administrativa spojená se vzděláváním a propagací. To vše dělá dohromady 98 hodin měsíčně.

Když vezmeme čistý zisk 19 404 Kč a vydělíme ho počtem odpracovaných hodin 98 dostaneme se na skutečnou cenu Lenčiny práce – čistý zisk na jednu hodinu = 198 Kč.

Jestli je to hodně nebo málo, nechám na Vás. V každém případě jsme někde úplně jinde než na počáteční hodinové sazbě 1 000 Kč.

Jestli chcete vědět, co dalšího vám může finanční koučink nabídnout, podívejte se sem.

Pokud chcete dostávat užitečné tipy a inspiraci jak spravovat svoje podnikatelské finance, zanechte mi  tady e-mail